VASATA reglement

We zijn allemaal recreanten, ook de scheidsrechters en de tellers.
Respecteer ‘vreemde’ beslissingen van de scheidsrechter.
Plezier staat de hele avond voor na en tijdens de wedstrijden voorop. Het toernooi moet sportief, gezellig en leuk blijven voor alle deelnemers.
Probeer problemen onderling sportief op te lossen.
Denk aan uw veiligheid en die van een anderen meld iedere noemenswaardige gebeurtenis bij de wedstrijdleiding.

 • Een team dat niet komt opdagen en zich niet uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddag heeft afgemeld kan gediskwalificeerd worden en zijn punten verliezen.
 • Als een team door omstandigheden niet kan spelen dan moet dit team zelf voor een inval team zorgen. Dit inval team speelt dan onder dezelfde naam. Als dit niet lukt en de wedstrijdleiding moet een team inzetten vervallen de punten.
 • Geen scheidsrechter leveren kan leiden tot diskwalificatie. Dit geldt ook voor niet helpen opruimen.
 • Finale teams moeten altijd helpen met het opruimen van de zaal.
 • Wij beginnen stopt om 19:00 uur. Niet op tijd in de zaal betekent de wedstrijd verloren.
 • De VASATA kent geen time-out en ook geen begin opstelling.
 • Het spelen van de bal met de voet is NIET toegestaan.
 • Er wordt volgens het rallypoint systeem gespeeld tot 25 punten. Het team dat het eerst 25 punten heeft gescoord is dewinnaar. GEEN 2 punten verschil.
 • Het eerst genoemde team moet een teller leveren.
 • Elk team moet in het bezit zijn van een geschikte volleybal. De scheidsrechter kiest in overleg met de teams de speelbal, zo nodig neemt hij de beslissing.
 • Geen kinderen in de sporthal, kinderen mogen wel op de tribune.
 • Begeleiders van teams dragen op de vloer altijd voorgeschreven sportschoenen.
 • De VASATA is NIET aansprakelijk voor schade of vermissing van uw eigendommen.
 • De VASATA is NIET aansprakelijk voor persoonlijk letsel.
 • Een mix team mag maximaal 3 heren bevatten.
 • Bij groot niveauverschil bijvoorbeeld Mix tegen dames kan de scheidsrechter de heren uit het sterke team opleggen om niet te mogen smashen.

Sponsoren